DOE DE CORONA RESET

Bart Van Luijk
-
22 Maart, 2020
-
0

Ondanks het Samen Apart #Thuiswerken, kom op vrijdagmiddag voor de wekelijkse #corona RESET bij elkaar.
De regering doet dit ook, waar jouw team dan niet?
Doe de wekelijkse corona #RESET bij voorkeur live. Een uitstekend alternatief is het #beeldbellen met #Zoom.
Als teamleider leid je deze wekelijkse corona RESET inclusief de afsluiting. De overige taken worden per week roulerend* gedeeld.

Werk met deze agendapunten
1. Opening en welkom door de teamleider
2. Wat wilden wij met elkaar bereiken & wat hebben wij bereikt?
3. Welke dagtaken en weektaak gescoord?
4. Waarop ben jij aangesproken? Welk compliment heb jij ontvangen?
5. Wat heb jij deze week geleerd? Wat heb jij in de praktijk toegepast?
6. Corona RESET. Welk advies heb jij voor het team? Voor jezelf?
7. Waarop wil jij aangesproken worden?
8. Samen LOL maken.

Alle teamleden bereiden zich individueel voor door de vragen 2 t/m 7 van de agenda te beantwoorden (zie agenda). Tijdens de wekelijkse corona RESET rouleert het beantwoorden van de vragen 2 t/m 6 onder de teamleden.
De teamleider draagt zorg voor de agendapunten 1, 7 en 8. De teamleider vat na de bijdrage van het laatste teamlid met punt #6 de uitkomsten samen.
De laatste vraag: Waarop wil jij de komende week door je collega’s aangesproken worden?
Deze vraag beantwoordt de teamleider eerst zelf. Hij/zij geeft hiermee het voorbeeld.
Vervolgens gaat de teamleider kriskras door de groep en vraagt 1-voor-1 aan iedereen:
Waarop wil jij de komende week door je collega’s aangesproken worden?
De beloftes worden vastgelegd en dezelfde dag nog per e-mail bevestigd. Een week later, tijdens de nieuwe wekelijkse corona RESET wordt op deze beloftes teruggekomen (zie agendapunt #2 Wat wilde jij bereiken & wat heb jij bereikt?).

(*) Roulatieschema voor een team van 7 ontvangen? Mail: [email protected]

Reageer

Laat je horen.